Οι φορείς ενίσχυσης επιχειρηματικότητας που θα παρουσιαστούν είναι οι παρακάτω:
The Ιncubators / Αccelerators

Απόστολος Παπαλεξίου
Founder της θερμοκοιτίδας

The Ιncubators / Αccelerators

Δήμητρης Κατσουρης
Vice Charmain

The Ιncubators / Αccelerators

Δρ Φαίδωνας Κομισόπουλος
Ερευνητής (Senior Research Scientist) στο Athens Information Technology (ΑΙΤ)

The Ιncubators / Αccelerators

Ρούλα Μπαχταλιά
Programme Manager της θερμοκοιτίδας

The Ιncubators / Αccelerators

Ντίνος Μαχαίρας
General Director της Θερμοκοιτίδας

The Ιncubators / Αccelerators

Αντώνης Οικονόμου
Project Manager της θερμοκοιτίδας

The Ιncubators / Αccelerators

Στεφανίδης Αντρέας
Accelerator Director της Θερμοκοιτίδας

The Ιncubators / Αccelerators

Δρ. Αγγελική Καραγιάννακη

The Ιncubators / Αccelerators

Δημήτρης Κοκκινάκης
Founder