Επικοινωνία

Ο συντονισμός του StartingUP Roadshow γίνεται από την Orama Group.
Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι τα παρακάτω :

 30 211 409 8984

+30 211 409 8984

contact@startingup.eu

contact@startingup.eu

@StartingUPproject

@StartingUPproject